Ekonomija

Nastavak moratorijuma na kredite

Narodna banka Srbije usvojila je propise kojima se odlaže plaćanje obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga od 1. Avgusta u trajanju od 2 meseca. Građani koji žele zastoj u otplati ne moraju da se jave banci, a oni koji žele da nastave sa plaćanjem obaveza mogu da kontaktiraju banku telefonom, poštom ili na drugi način koji predvidi banka.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply