Društvo

Održana javna rasprava o budžetu za 2020. godinu

U velikoj Sali Gradske Skupstine danas je odrzana javna rasprava o Predlogu odluke o budžetu grada Leskovca. Tim povodom  gradonačelnik dr Goran Cvetanović je kazao da je budžet za narednu godinu projektovan na iznos od 4.630.279.000 dinara, a sa još dodatnih 99.028 miliona sopstvenih prihoda budžetskih korsnika, on će ukupno iznositi 4.729.307.000 dinara, što je za 6,6 posto, ili oko 300 miliona više od ovogodišnjeg budžeta.  U strukturi prhoda , kako je rečeno najveći deo zauzimaju porezi, a u okviru njih porez na zarade od 1.680.000 dinara, što je za 258 miliona više nego ove godine. Porez na prihode od samostalnih delatnosti planiran je u iznosu od 170 miliona, 20 miliona više nego ove godine, porez na imovinu fizičkih i pravnih lica je 225 miliona, porez na dobra i usuluge 106,1 milion, a u okviru ove grupe prihoda najznačajnija je komunalna taksa za držanje motornih vozila u iznosu od 75 miliona. Firmarina je planirana na 75 miliona što je za 21 posto više nego ove godine.Kako je zaklučeno budžet za 20120. godinu je razvojni. U javnoj raspravi o budžetu građani su imali mogućnost da postavljaju pitanja. Predlog odluke o budžetu za 2020. godinu naći će se pred odbornicima Gradske skupštine na sednici koja će biti održana 12. decembra.

Categories: Društvo

Leave a Reply