Društvo

AKTUELNO: Ovo su nova pravila za penzionisanje

Svi oni koji žele u penziju po ovogodišnjim uslovima imaju još dvadesetak dana da podnesu zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nova godina donosi i nova pravila za penzionisanje tako da svaki zahtev koji se podnese posle 31. decembra podleže novim uslovima, koji su za žene malo drugačiji nego za muškarce.

Naredne godine neće biti izmena u ostvarivanju prava na penziju kod muškaraca. Za to će, kao i ove godine, biti potrebno navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža za koji su plaćeni doprinosi. S druge strane, ostvarivanje prava na penziju za žene postepeno se pomera, kako bi 2032. godine svi bili izjednačeni.

Prema važećim propisima, ženama će takođe biti potrebno 15 godina staža, a pravo na penziju moći će da ostvare sa 63 godine, što je šest meseci kasnije nego ove godine.

Postoje, međutim, promene i u ostvarivanju prava na prevremenu penziju, i kod žena i kod muškaraca. Tako je muškarcima i ove i naredne godine potrebno 40 godina staža, s tim što ove godine treba da imaju najmanje 57 godina i osam meseci, a ta granica se pomera za osam meseci 2020. godine, na 58 godina i četiri meseca.

Ukoliko žele da pre vremena napuste radno mesto dame će morati, takođe, da ispune određene uslove. Ove godine neophodno je da imaju najmanje 38 godina i šest meseci staža i 57 godina života, dok će se već od 1. januara obe granice pomeriti. To znači da će u radnoj knjižici morati da imaju najmanje 39 godina rada i 57 godina i osam meseci života.

Pre nego se krene u prikupljanje dokumenata i podnošenje zahteva za penziju, trebalo bi se u PIO fondu informisati o dužini uplaćenog staža. Svako ima pravo da zatraži listing na kome se vidi pregled radnog angažovanja i koliko godina mu je uplaćivan staž. To se može proveriti ili onlajn ili u nekoj od filijala PIO fonda.Izvor:Agencije i portali

Categories: Društvo

Leave a Reply