Društvo

SKGO: Sastanak sa načelnicima okruga o temi “Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave”

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština održan je konsultativni sastanak sa načelnicima okruga radi upoznavanja sa ciljevima i sadržajem predstojećih jednodnevnih radionica na temu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“. Deo sastanka bio je posvećen organizaciji ovih radionica, koje u fokusu imaju nadležnosti lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite, aktuelnu praksu u ovoj oblasti i sagledavanje mogućnosti za međopštinsku saradnju.Konsultativni sastanak sa načelnicima upravnih okruga i predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizovan je u saradnji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Ovaj sastanak predstavljao je uvod u zajedničke regionalne radionice SKGO i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a za koje je predviđeno da budu realizovane i u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u 17 upravnih okruga u Republici Srbiji, na temu nadležnosti jedinica lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite.                                                                                         Na sastanku su učestvovali načelnici Mačvanskog, Borskog, Moravičkog, Šumadijskog, Podunavskog, Zlatiborskog, Topličkog, Jablaničkog, zatim predstavnik Kolubarskog okruga (predsednik Saveta za socijalnu politiku Grada Valjeva), predstavnik Braničevskog okruga, kao i direktor Centra za socijalni rad Leskovac. Tema ovog sastanka bila je „Socijalna zaštita u JLS“ i obuhvata pitanja: Nadležnosti JLS u oblasti socijalne zaštite, Aktuelne prakse u ovoj oblasti, Mera socijalne politike – namenski transferi i sagledavanja mogućnosti za međuopštinsku saradnju.                            Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO upoznao je učesnike sa radom SKGO, okvirnim stanjem na planu socijalne zaštite u planskim i drugim dokumentima na lokalnom nivou i njihove povezanosti sa očekivanim izmenama na strateškom i zakonskom planu, te mogućnostima za međuopštinsku saradnju u kontekstu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe, naglasak je bio i na delu aktivnosti na planu socijalne zaštite na kojima SKGO aktuelno radi kao i na radu na modelima sporazuma o međuopštinskoj saradnji. Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu ukazao je na prepoznate potrebe na lokalnom nivou koje akcentuju značaj međuopštinske saradnje na nivou kvaliteta pruženih usluga i analize troškova i dobiti (broj korisnika i troškovi obezbeđivanja usluga), te na značaj podržavajuće uloge upravnih okruga.               

Učesnici sastanka izrazili su zainteresovanost za navedenu temu uz prepoznavanje potencijala međuopštinske saradnje, kao i spremnost i motivisanost da doprinesu realizaciji regionalnih radionica kao načina osnaživanja lokalne samouprave za međuopštinsku saradnju.                     Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Tekst i foto Stalna konferencija gradova i opština

Categories: Društvo

Оставите одговор