Ekonomija

LESKOVAC:Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije

Privredna komora Srbije u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije nastavlja sa realizacijom aktivnosti pod nazivom Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“. Ovo je prvi u nizu planiranih skupova u 2019. godini, održan u Leskovcu za privrednike Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. U decembru je Skupština Srbije usvojila izmene i dopune seta poreskih zakona, pa su tako nove odredbe ili promene postojeći dobili zakoni o porezu na dobit pravnih lica, porezu na dohodak građana, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i porezima na imovinu. Kako oni regulišu značajan segment poslovanja svakog preduzeća, neophodno je stručne službe upoznati sa njihovom primenom. Leskovac je prvi grad u kome se ‘’Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije’’ održava, čime se otvara dijalog izmedju Privredne komore i poreske uprave. Ovo je prilika da privrednici postave pitanja stručnjacima, traže pojašnjenja novih zakona i podzakonskih akata i dobiju konkretne informacije o njihovoj primeni, rekao je Goran Jović direktor Regionalne privredne  komore  Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Nevena Rakić, rukovodilac Centra za privredna pitanja Privredne komore Srbije naglašava da ova institucija ima Sporazum sa Poreskom upravom o saradnji, u okviru koje će biti relizovani ovakvi stručni skupovi. Direktor filijale Poreske uprave u Leskovcu, Ivan Stanković, najavio je da će, u prosecu modernizacije službe, do kraja juna, biti ukinut jedan broj filijala u Srbiji.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply