Društvo

LESKOVAC: Usvojena Odluka o realizaciji projekta ,,Uloga i uticaj turizma na lokalni ekonomski razvoj“

Gradsko veće  grada Leskovca  na svojoj. sednici usvojilo Odluku o realizaciji i finansirnaju projekta ,,Uloga i uticaj turizma na lokalni ekonomski razvoj“. ,,Cilj projekta je analiza potencijala grada Leskovca  i Jablaničkog upravnog okruga.Nosilac projekta je Srpska akdemija nauka i umetnosti, Ogranak SANU u Nišu, a partner je grad Leskovac. Ukupna vrednost projekta, koji će se realizovati u tri faze je 500.000 dinara“, kazao je pomoćnik gradonačelnika Stefan Kitanović. Rezultati statističke analize podataka prikupljenih ovih  istražuvanjem  predstavljaće polaznu osnovu za preduzimanje konkretnih aktivnosti  u cilju razvoja turizma  u Gradu Leskovcu , a u okviru ingerencija lokalne samouprave. Vreme realizacije projekta je 8 meseci

Categories: Društvo

Leave a Reply