Ekonomija

Još nekoliko dana za uključenje u ’’Mesec paušalaca’’

Ostalo je još nekoliko dana da preduzetnici, njihove asocijacije, predstavnici relevantnih institucija i stručna javnost  iskoriste priliku da ponude rešenja i da se, u dijalogu sa državnim organima, uključe u oblikovanje reforme koja ima veliki značaj za podsticanje preduzetništva u Srbiji. “Naš cilj je da osnažimo dijalog javnog i privatnog sektora i da zajedno dođemo do najboljih predloga“, izjavio je Milivoje Jovanović ispred Udruženja za razvoj preduzetništva. – Nameravamo da eliminišemo administrativne prepreke tako što ćemo omogućiti uplatu poreza na jedan račun, izdavanje elektronske potvrde o izmirenju poreza u realnom vremenu, kao i neprekidno pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje“, istakla je Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u. „Da bismo to postigli, želimo da implementiramo reformu koja uspostavlja jasne kriterijume i automatizaciju procesa utvrđivanja ko može da bude paušalac i procesa izdavanja rešenja o visini poreza“. Vlada Srbije  formirala je  radnu grupe koja će raditi na izmeni propisa koji regulišu paušalno oporezivanje. Pored predstavnika resornih institucija NALED je predložio da deo radne grupe budu i predstavnici preduzetnika. Njihovo učešće i dobar odziv u kampanji „Mesec paušalaca“ biće test za državu da unapredi komunikaciju s poslovnom zajednicom i uključivanje u početnoj fazi izrade propisa koji će direktno uticati na njihov biznis. Treći od četiri regionalna okrugla stola u okviru javne kampanje Mesec paušalaca, organizovan je u Novom Sadu, u petak, 21. septembra 2018. Predstavnici države, nevladinog sektora, poslovnih udruženja, kao i pojedinačni preduzetnici zainteresovani za reformu paušalnog sistema oporezivanja, kroz javno-privatni dijalog, identifikovali su izazove i ponudili moguća rešenja za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja u Srbiji. Kao i na ranije održanim okruglim stolovima u Beogradu i Nišu, zaključak je da su ključni nedostaci paušalnog oporezivanja obimna administracija, neizvesnost u postupku odobravanja statusa obveznika paušalnog oporezivanja, prostor za veliku subjektivnost u radu poreskih inspektora pri utvrđivanju visine poreza, kao i kašnjenje poreskih rešenja.Četvrti okrugli sto o unapređenju paušalnog oporezivanja organizovan je danas 25. septembara u Beogradu, sa fokusom na IT industriju.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply