Kultura

U blizini lokaliteta ‘’Caričin grad’’ tragovi naselja od pre 8.000 godina

Ovih dana je tim arheologa sa austrijskog Istituta za orijentalnu i evropsku arheologiju, OREA, Austrijske akademije nauka, Arheološkog instituta u Beogradu i Narodnog muzeja u Leskovcu u okviru „Pusta Reka Project“ pronašao tragove naselja od pre 8.000 godina, iz doba neolita, i po njihovom mišljenju ovo bi moglo da bude najstarije naselje iz neolitskog perioda na Balkanu. Na lokaciji odmah ispod Caričinog grada iskopavanja se vrše u dve sonde i do sada je pronađeno dosta predmeta koji ukazuju da je ovaj prostor bio naseljen pre mnogo godina. Po rečima Barbare Horeš, direktorke Instituta za orijentalnu i evropsku arheologiju OREA, Austrijske akademije nauka iskopavanja su započela 20. avgusta i trajaće narednih nekoliko godina. Fokus projekta usmeren je prema Leskovačkoj kotlini i njenom razvoju u praistoriji. Inače, ovo je ključni region za praćenje zemljoradnka i stočara i formiranaj te nove ekonomije i novih tehnologija i mi verujemo da su se ljudi širili pute velikih reka, a Južna Morava tu igra veoma važnu ulogu. U toku prošle godine na osnovu površinskih nalaza lokaliet je uočen i izvršene su geofizička i geomagnetna sondažna bušenja gde je lokalitet ponudio obećavajuće rezultate, veli prf. dr Barbara Horeš. O ovom lokalitetu dr Aleksandar Bulatović iz Arheološkog instituta Beograd kaže da su na lokalitetu Svinjarička čuka pronađeni ostaci od najverovatnije nekog stambenog objekta koji su takođe bili izgrađeni od pletera i lepa sa podovima od nabijene zemlje. „Nismo mogli da odredimo tačne dimenzije ovog objekta jer su ovo praktično samo ostaci, a objekat je najverovatnije bio negde tu u blizini. Ovi ostaci su sadržali veliki broj fragmenata keramike i to poprilično velikih. Objekat se koristio svakodnevno što ukazuje veliki broj pronađenih fragmenta i delova keramike. ističe Bulatović. Takozvani proces neolitizacije između Anadolije, Egeje i Balkana nalazi se u fokusu projekta. Potraga za najranijim zemljoradnicima i stočarima u leskovačkoj koltini osvrće se na pitanja kada, kako i na koji način su prve neolitske zajednice došle na teritoriju evropskog kontintenta. Čini se da teritorija južne Srbije, a posebno sliva Južne Morave igra važnu ulogu u širenju ranog neolita pre oko 8000 godina. Glavni cilj projekta jeste prepoznavanje pejzaža u prošlosti, kao i socio-kulturnog razvoja različitih zajednica, počev od prvih zemljoradnika i stočara koji su ove prostore naseljavali pre oko 8000 godina, preko bakarnog doba, sve do kraja bronzanog doba pre oko 3000 godina, i pronalaženje njihovog mesta u širem okruženju. Na osnovu interdisciplinarnih rekognosciranja koja su realizovana tokom 2017. godine, prve probne sonde istražuju se na do sada nepoznatom lokalitetu Svinjarička Čuka, u neposrednoj blizini Caričinog Grada. Rezulatati dosadašnjih istraživanja ukazuju na nekoliko različitih perioda naseljavanja ovog lokaliteta, od ranog i srednjeg neolita (oko 6000-5500 pre n.e.), poznog bakarnog doba (oko 3500-3000 pre n.e.) i srednjeg i poznog bronzanog doba (oko 1800-1100 pre n.e.).

Categories: Kultura

Leave a Reply