Ekonomija

Odbor za finansije Skupštine Srbije: Leskovac dobar primer drugim jedinicama lokalne samouprave

Danas je u svečanoj sali Grada Leskovca održana konferencija za medije na kojoj su govorili dr Aleksandra Tomić, predsednika Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije.
Inače, kako se čulo ovom prilikom, ovo je prvi put da Odbor za finansije održava svoju sednicu u Leskovcu, koji je naveden i kao primer dobre reakcije na izveštaje i preporuke državnog revizora.                                                            -Prema odluci Vlade Republike Srbije od 2015. godine usvojen je plan upravljanja javnim finansijama kroz programe ekonomskih reformi koje Srbija svakih šest meseci podnosi EU i na osnovu toga je usvojeni Akcioni plan koji kaže da postoji 19 mera u okviru akcionog plana gde Ministarstvo finansija, Državna revizorska institucija i Odbor za finasije skupštine Republike Srbije imaju svoju ulogu u kontroli trošenja javnih sredstava ne samo iz fondova EU nego uopšte. Mera 18 i 19 se odnosi na Odbor za finansije i budžet i u saradnji sa revizorskom institucijom je dužan da svake godine vrši nadzor kroz javna slušanja kada je u pitanju budžet i ono što je najvažnije je što smo mi uveli kao praksu a to je da te sednice javnih slušanja držimo van sedišta skupštine Srbije, odnosno da gostujemo u lokalnim samoupravama. Prema tom planu, u prošloj godini mi smo posetili grad Novi Sad, ove godine smo imali prilike pred letnjih pauza da posetimo grad Suboticu a danas se nalazimo u Leskovcu. Izabrali smo Leskovac zato što je to jedan od najboljih primera sređivanja javnih finasija kada su u pitanju izveštaji državne revizorske institucije. Veliko će nam biti zadovoljstvo da danas držimo sednicu odbora,imaćemo o čemu da razgovaramo, videćemo kako je to Leskovac sredio svoje javne finasije ali ćemo i otvoriti raspravu o sektorskim izveštajima za prošlu godinu i biće nam veliko zadovoljstvo da danas budemo u vašem gradu – rekla je dr Aleksandra Tomić, Predsednica odbora za budžet,finasije i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije.
–Danas smo ovde, kao što je to predsednica odbora napomenula, u ovom gradu, gradu koji je primer kako nakon sprovedene redovne revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, u odazivnom izveštaju ovaj grad je otklonio sve uočene nepravilnosti. I po tom osnovu je primer drugim jedinicama lokalne samouprave kako se može kad se hoće i kad se treba da popravi sopstveno stanje. Dakle mi smo na osnovu ovlašćenja koje imamo izvršili reviziju i utvrdili niz nepravilnosti koje smo naveli u našem redovnom revizorskom izveštaju za 2016.godinu. Postupak otklanjanja nepravilnosti je počeo još u postupku revizije pa se nastavio i u odazivnom izveštaju ali se to nije završilo odma. Kada se preda odazivni izveštaj onda se daju i dokazi, koje kad smo mi analizirali i utvrdili smo ono što sam napomenuo., da su zadovoljavajući na otkrivanju nepravilnosti. Ukoliko grad nastavi sa podržavanjem preduzetih mera u narednom periodu siguran sam da će u sledećim revizijama to biti i pravilno i dobro ocenjeno – rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije.

 

Categories: Ekonomija

Leave a Reply