Ekonomija

Razmatra se mogućnost smanjenja poreza na zarade

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će od početka naredne godine država smanjiti porez na plate, prema njihovim saznanjima, Vlada Srbije već je formirala radnu grupu koja je počela da računa koliko bi ukupno moglo da bude smanjeno opterećenje na platu i u kojim segmentima konkretno. Sadašnji nameti na rad u Srbiji su 63 odsto na prosečnu neto zaradu, što znači da na svakih 100 dinara neto zarade radnika, poslodavci plaćaju 63 dinara. Srbija se po ovom pitanju nalazi malo ispod proseka zemalja centralne i istočne Evrope, gde su nameti na prosečnu neto zaradu 68 odsto, dok su u Hrvatskoj poslodavci opterećeni sa 62 odsto, u Makedoniji je porez na zaradu istovremeno od 35 do 37 odsto, u Mađarskoj 42, Bugarskoj 20, BiH od 20 do 25 odsto. Fiskalni savet nedavno je naveo da bi doprinosi na zarade u 2018. godini mogli biti smanjeni za dva do 3,5 odsto i dodali da budžetski prostor od 15 milijardi dinara omogućava smanjenje poreza i doprinosa na zarade sa 64 na 62 odsto, a veći budžetski prostor od 25 milijardi dinara omogućio bi umanjenje poreza i doprinosa na plate na 60,5 odsto.                                                                      Iz Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da takva mera pomaže i da se smanji rad na crno. Ministarstvo finansija i Poreska uprava, takođe, intenzivno rade na ubrzanju povraćaja PDV, za šta je sada zakonski rok 45 dana, nakon čega bi privreda mogla prve pozitivne efekte da očekuje već od septembra.Izvor: sa sajta Ministarstva finansija

Categories: Ekonomija

Leave a Reply