Ekonomija

Množe se plemenjača, pepelnica i korovi

Vremenske prilike ovog kasnog proleća omogu’avaju pojavu i širenje biljnih bolesti i štetočina na svim gajenima ratarskim, povrtarskim kao i voćarskim kulturama. Kod većine biljnih vrsta najvažnije je preventivno delovanje. U ovom trenutku zbog visokih dnevnih temeperatura i povećane vlažnosti zemljišta i vazduha, u vinogradima postoji mogućnost pojave pepelnice i plemenjače. Za njihovo suzbijanje neophodno je koristiti preparate na bazi sumpora, preventivno na bazi bakra, kao i sistemične fungicide.

Stručnjaci za zaštitu bilja posebno upozoravaju da je za suzbijanje pepelnice posebno značajno preventivno delovanje perparatima na bazi sumpora. Kada se bolest kasnije primeti na bobicama groždja, onda je isuviše kasno i ne može se ništa učiniti. Za suzbijanje plemenjače koriste se sistemični  fungicide. Efikasni su I bakarni preparati  ukoliko se preventivno primene. Ratarske culture, a posebno kukuruz ugrožene su masovnom pojavom korovakoji utiču na smanjenje prinosa poskupljuje proizvodnju. Ukoliko su primenjene sve agrotehniičke I preventivne mere za suzbijanje korova trebalo bi primeniti herbicide. Najvažnije je izvršitit pravilan izbor odgovarajućeg preparata. Zbog toga ratari nakon obilaska površina pod kukuruzom moraju utvrditi koji su korovi najprisutniji. Važan zadatak očekuje I povrtare jer je počelo iznošenje rasada na otvoreno. Izvor BuT

Categories: Ekonomija

Leave a Reply