Ekonomija

Credit Agricole Grupa: Neto prihod 1,4 milijarde evra u Q1 2018. godine

Credit Agricole Grupa u prvom kvartalu 2018. godine ostvarila je neto prihod u iznosu od 1,4 milijarde evra u poređenju sa 1,6 milijardi evra u prvom kvartalu 2018. godine. Rezultati u skladu sa ciljevima srednjoročnog plana, dobar poslovni trenutak i izvrsna kotrola troškova  Inače, ovi rezultati odražavaju dobru poslovnu aktivnost i visok kvalitet akvizicije klijenata, margina i upravljanja rizicima. Ovo tromesečje potvrdilo je ispravnost strategije Credit Agricole Grupe: troškovi su bili efikasno kotrolisani, intergacija akvizicija je obavljena ranije od previđenog roka, a nastavljen je rad na inovacijama i razvoju. Međutim, na rezultate su uticale i niske kamatne stope, napori Grupe da pomeri fokus strategije, veoma negativni efekti deviznog kursa, nepovoljno okru?enje za tržišne aktivnosti, kao i nagli porast doprinosa SRF-u.                                                                                                                                                    Uprkos inicijalnoj primeni Međunarodnog finansijskog računovodstavnog standarda 9, Adekvatnost kapitala CA Grupe (CET1) je ostala na visokom nivou od 14,6%. Taj procenat ostaje iznad 11% – jedan od ciljeva definisanih u srednjeročnom planu, i jedan je od najboljih u sektoru.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply