Ljudi i događaji

ZA DANAS: Ako…

Na promociji knjige poezije, pre neki dan u Leskovcu, čitanje jedne svoije poduže pesme autorka (poetesa) završava svojom mudrošću:                                                                                                                                                              -Ako primetite muškarca koji devojci otvara vrata od kola, to su mu nova kola ili nova ženska.

 

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply