Društvo

GV LESKOVAC: Umanjuje se budžet za 2017.

 

Na današnjem zasedanju Gradski većnici su usvojili odluku kojom se budžet grada Leskovca umanjuje za 85 miliona dinara u odnosu na planirani, pa će konačni prihodi za 2017. godini iznositi 3.889.988.000 dinara.

Ovom prilikom šef Odeljenja za finansije Dalibor Tričković je pojasnio da je do poslednje ovogodišnje revizije budžeta došlo zbog toga što će planirani projekti za igradnju linije mulja i energetska afikasnost objekata biti finasirani direktno iz budžeta nadležnih ministarstava, ali i zbog toga što se odustalo od kreditnog zaduživanja. Inače, do kraja godine zaposleni u lokalnoj samoupravi i ustanovama kulture primiće dodatno po jednu polovinu mesečnih zarada, saopšteno je danas na sednici Gradskog veća.

Dalibor Tričković, šef Odeljenja finansija je, izmedju ostalog, rekao da će se u ttoku 2017. godine isplatiti 12,5 plata upošljenicima koji se finansiraju iz gradskog budžeta. -Uspeli smo u dobroj meri da umanjimo kašnjenje po osnovu isplata jubilarnih nagrada i putnih troškova“, kazao je Tričković.

Takođe, tokom godine izostao je deo planiranih prihoda od prodaje zemljišta i poslovnog prostora u vlasništvu grada. Istovremeno, pojasnio je, došlo je do većih izdvajanja za kulturu, 22,6 miliona dinara, koliko je potrebno za pola plate više do kraja ove godine i za putne troškove i jubilarne nagrade, a da se od nekih projekata u 2017. godini odustalo, kao što su „Grad na dlanu“, „Uređenje crkve Svetog Simeona“ i „Stanovi su naša kuća“.Inače, na dnevnom redu Gradskog veća bila je danas 71 tačka.

Posle nešto više od 58 godina rada i postojanja, biće likvidiran Centar za ekonomiku domaćinstva „Danica Vuksanović“ Leskovac sa 24 zaposlena, odluka je koju su danas usvojili većnici grada Leskovca. Obrazlažući ovu odluku, šef Odeljenja za društvene delatnosti i ekonomski razvoj Bojan Tojaga kazao je da je Državna revizorska institucija konstatovala da taj centar nije osnovan po Zakonu o lokalnoj samoupravi, odnosno, da se bavi delatnostima koje nisu u nadležnosti grada, kao što su, izemeđu ostalog, unapređenje kulture ishrane, odevanja, stanovanja, nega zaštite kože lica i tela…Inače, budžetom grada za 2018. godinu predviđeno je 28 miliona dinara za isplatu zaostalih zarada, otpremnine i za jubilarne nagrade zaposlenih u Centru za ekonomiku domaćinstva „Danica Vuksanović“. Usvojeni su dugoročni, srednjoročni i planovi poslovanja gradskih preduzeća i ustanova za 2018. godinu, zatim predlozi ugovora o održavanju javnih česama i fontana, podvožnjaka, uličnih slivnika, o proizvodnji i isporuci cvetnog sadnog materijala, održavanje javnih zelenih površina, čišćenju snega i leda sa javnih površina i kolovoza, terena za male sportove i mobilijare i predlog ugovora o potkresivanju grana drveća. Valja, medjutim, reći da je usvojen i predlog o subvencionisanju cena za priključenje na fekalnu kanalizacionu mrežu za najsiromašnije stanovnike, informacija o jesenjoj setvi, kao i predlog Lokalnog antikorupcijskog plana grada Leskovca.

 

Categories: Društvo

Оставите одговор