Ljudi i događaji

Od 1.januara 2018. godine omogućen legalan izlazak na tržište za male proizvodjače tradicionalnih proizvoda od mesa i mleka

Zahvaljujući novousvojenom pravilniku kojim se propisuju nacionalne mere fleksibilnosti za poslovanje malih i tradicionalnih proizvodnji , mali i tradicionalni proizvođači mesa i mleka u Srbiji od sledeće godine moći će da na potpuno bezbedan i legalan način izađu na tržište, bilo da se radi o prodaji robe sa kućnog praga, lokalnim pijacama i marketima ili teritoriji cele države. Kako je na medijskoj promociji organizovanoj u Sremskoj Mitrovici između ostalog istaknuto inicijativa Ministarstva poljoprivrede za donošenje ovog pravilnika realizovana je uz pomoć i podršku projekta Unapređenje kvaliteta i standarda bezbednosti hrane u sektoru proizvodnje mesa u Srbiji koji od 2014. Godine realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija UN Fao uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i lokalnu implementaciju aktivnosti kroz centar za ruralni razvoj i poljoprivredu agrokulture. Reč je o Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla, a koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine, istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.


Donošenjem jednog ovakvog pravilnika Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po ugledu na propise Evropske unije, donosi propise kojima se olakšava proizvodnja malim proizvodnim kapacitetima, odnosno smanjuju finansijska opterećenja i administrativne prepreke kroz odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata.S tim u vezi, u merama ruralnog razvoja za 2018. godinu, država će subvencionisati nabavku opreme za objekte sa najmanje 50 odsto, a u devastiranim područjima gde ima dosta malih proizvođača sa 65 procenata. Za pirotske male proizvđače ovo je itekako značajno posebno kod proizvodnje pirotske peglane kobasice koja poslednjih godina privlači pažnju kupaca i van granica naše zemlje.
Pravilnik sa nacionalnim merama fleksibilnosti za poslovanje malih i tradicionalnih proizvodnji kao i set Vodiča za primenu pravila o fleksibilnosti i nacionalna oznaka „Srpski kvalitet“ za obeležavanje proizvoda od domaćih sirovina i višeg kvaliteta, biće promovisani i na predstojećem Sajmu pirotske peglane kobasice koji će biti održan u Pirotu 27. I 28. januara. Nakon zvaničnog poziva koji je uputio gradonačelnik Vladan Vasić, poziv za prisustvo uputili su i proizvođači .

 

Categories: Ljudi i događaji

Оставите одговор