Ekonomija

LESKOVAC: Raspisan poziv za mlade povrtare u cilju razvoja preduzetništva

Svi mladi ljudi, starosti do 35 godina, koji su zainteresovani za razvoj preduzetništva u oblasti povrtarstva, mogu da se prijave na javni poziv za pružanje podsticaja u ovoj oblasti.

U okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje, u ime Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, sprovodi projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ YEP)“, u saradnji sa nemačkom organizacijom „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ (Help) i Kancelarijom za lokalni razvoj u okviru Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave Leskovca. Javni poziv se upućuje madima od 18 do 35 godina starosti sa teritorije Jablaničkog okruga, koji su zainteresovani da pokrenu/prošire poslovne aktivnosti i kapacitete u oblasti povrtarstva. Zainteresovani mogu konkurisati za dobijanje opreme za razvoj povrtarstva. Podrška uključuje: donaciju u opremi za razvoj povrtarstva; oezbeđivanje poslovnih i stručnih obuka prema potrebama mladih povrtara; praćenje i poslovno savetovanje i mentorstvo podržanih mladih povrtara. Potencijalni kandidati, zainteresovana lica za razvoj povrtarstva, koji konkurišu za odobravanje donacije moraju da ispunjavaju sledeće uslove: da su mladi uzrasta od 18 do 35 godina starosti; da su nezaposlena lica sa teritorije Jablaničkog okruga. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu opreme, bez gotovinskih isplata. Komisija za ocenjivanje,odrediće konačnu listu kandidata koji dobijaju neophodnu opremu, a prema kriterijumima ocenjivanja na osnovu podataka iz podnete aplikacije i poseta na terenu. Prijavni formulari će biti dostupni na informativnim sastancima, koji će biti organizovani u Leskovcu, Brestovcu i Bogojevcu, uz prethodnu najavu termina putem sredstava javnog informisanja, lokalnih partnera i službi gradske uprave. Na informativnom sastanku, izuzev osnovnih objašnjenja o konkursu, obaviće se kraća obuka za popunjavanje aplikacije, sa svim neophodnim elementima koje aplikacija treba da sadrži. Sva naknadna pitanja u vezi popunjavanja aplikacije, zainteresovani mogu postaviti predstavnicima projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ YEP)“ (Nevena Dimić, 063/7384782), nemačke organizacije Help (Kancelarija Help-a u Nišu, 018/252-822) i Kancelarije za lokalni razvoj u okviru Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave Leskovca (Milka Ilić, 016/216-961).
Termini i lokacije održavanja info sastanaka:27.09.2017. Skupštinska sala grada Leskovca, vreme 12 časova; 29.09.2017. Dom kulture Brestovac, vreme 11 časova, 02.10.2017. Osnovna škola „Bora Stanković“ Bogojevce, vreme 13 časova Rok za dostavljanje aplikacija je do 11.10.2017. godinena adresi Trg Revolucije 45 – pisarnica Gradske uprave Leskovac, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj za Javni poziv „Podrška mladim povrtarima“.

 

Categories: Ekonomija

Оставите одговор