Društvo

LESKOVAC: Važne odluke gradskog veća

Na sednici Gradskog veća, Oliver Antanasijević, predsednik Radnog tela za pripremu predloga o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, saopštio je odluku Radnog tela da maksimalni broj zaposlenih bude 2.189. Vlada Republike Srbije je na sednici 20. juna donela odluku kojom je definisano da  maksimalni broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi grada Leskovca  iznosi 2.203”, istakao je Antanasijević. On je potom dodao da svi organizacioni oblici lokalne samouprave imaju obavezu da usklade svoj status i broj zaposlenih u roku od 60 dana od dana donošenja i usvajanja odluke. Ovaj predlog je usvoje, a na sednici GV je prihvaćen i predlog o izmeni Odluke o osnivanju JKP “Toplane” Leskovac odnosno promena adrese sedišta ovog javnog preduzeća. Sedište “Toplane” se sada nalazi u ulici 11. oktobar br.25. Tokom sednice usvojena je i odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom koju je predstavio Novica Stojanović iz JKP “Toplana”. Odlukom su bliže definisane obaveze energetskog subjekta i kupca, kao i kaznene potrebe. -Udruženje Toplana Srbije formiralo je radnu grupu sa jednim zadatkom, a to je da sačini pravilnik o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca radi obustave isporuke toplotne energije. Da bi se neko isključio iz sistema, treba da podnese pisani zahtev o obustavi i priloži dokaz o vlasništvu, zatim izmiri sve dospele finansijske obaveze i da snosi sve troškove isključenja”, objašnjava Stojanović i ističe ulogu Centralno – informacionog sistema (CIS) kroz koji se podnosi zahtev za uslove za projektovanje i priključenje. Nadležni organ, ponovo kroz CIS, dostavlja zahtev “Toplani”. Usvojen je i predlog odluke o kućnom redu u stambenim zgradama gde se naglašava da su jedinice lokalne samouprave dužne da predvide opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama.


Jedinice lokalne samouprave naročito odredjuju dozvoljen nivo buke u zgradama, rekao je Goran Djordjević iz Odeljenja za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu i dodao da su o kućnom redu dužni da se staraju stanari i organ upravljanja. Organ upravljanja dužan je da na vidnom mestu, na ulazu, istakne odluku o kućnom redu. Nadzor nad sprovodjenjem kućnog reda vrši Gradska uprava, dok su za nepoštovanje propisane novčane kazne”, tvrdi Djordjević. Direktor JKP “Komunalac”, Vladimir Stojadinović, je na 45. sednici Gradskog veća saopštio da će celokupnu dobit, u iznosu od 410.313 dinara, koju je ovo preduzeće ostvarilo tokom 2016. godine uplatiti u budžet grada Leskovca. S druge strane, Staniša Ristić iz JKP “Vodovod” saopštio je da je “Vodovod” 2016. godinu završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno dobitom koji iznosi 1.126.965 dinara, ali da se on opredeljuje za pokriće gubitka iz ranijih godina. Obe ove odluke su, na sednici Gradskog veća, usvojene. Valja, medjutim, reći da je tokom sednice iznet zahtev za davanje pozitivnog mišljenja, koji je prihvaćen, o promeni granica katastarskih opština Milanovo, Gornje Stopanje, Donje Stopanje, Vinarce, Podrimce i Zalužnje u postupku sprovodjenja komasacije zemljišta.

Inače, na tim delovima katastarskih opština, u periodu od 2015. do 2017. godine izvršena je komasacija na površini od 1.078 hektara i kao rezultat toga su nove komasacione table, novi raspored parcela i nova mreža atarskih puteva  koja je donekle poremetila granice katastarskih opština unutar komasacionog područja. Potrebno je izvršiti korekciju granica unutar katastarskih opština”, rekao je šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović i dodao da odluku o korekciji granica donosi Vlada Republike Srbije na predlog Republičkog geodetskog zavoda, ali da je neophodno da lokalna samouprava da pozitivno mišljenje o promeni granica. Sokolović kaže da je Odeljenje za privredu i poljoprivredu, tokom 2016. godine u saradnji sa katastarskim opštinama Gornje i Donje Stopanje i sa Ministarstvom, uradilo program dela komasacije opština na površini od 563 hektara. Naglašava da na tom prostoru ima oko 1.600 učesnika odnosno posedovnih listova i oko 2.590 parcela. Jer, kako je pojasnio Sokolović cilj je ukrupniti i ispraviti te parcele, uraditi novu mrežu atarskih puteva i po potrebi izvesti vodoprivredne radove radi zaštite poljoprivrednog zemljišta. Komasacija je dugotrajan, skup i komplikovan proces koji se odvija po odredjenim načelima, rekao je Sokolović i dodao da su stekli uslove za sufinansiranje komasacionih procesa kod Ministarstva.

 

 

Categories: Društvo

Оставите одговор