Ljudi i događaji

Sufinansiranje vodovoda od Živkova do Lipovice

Kopanje kanalizacije ili vodovoda

Gradsko veće Leskovca donelo je odluku o učešću grada u sufinansiranju izgradnje magistralnog cevovoda od sela Živkova do Lipovice u okviru regionalnog
vodosistema „Barje“ u iznosu od 5 miliona dinara.
JKP „Vodovod“ je od Direkcije za vode dobio 25 miliona dinara, ali je uslov bio da ovo preduzeće učestvuje sa 20 procenata. Budući da „Vodovod“ ne može da obezbedi ova sredstva, ona će biti izdvojena iz budžeta grada.
Očekuje se da ove godine bude izgradjeno kilometar do kilometar i po vodovodne mreže na deonici Živkovo – Lipovica. To znači, kako je rečeno ovom prilikom, da „Vodovod“ ima mogućnost da sledeće godine takođe konkuriše za određena sredstva. To daje mogućnost da se problem vodosnabdevanja severnog dela grada reši u narednih nekoliko godina.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply