Ekonomija

Subvencije za stočarstvo do kraja januara

WesternAg_PA_vert_fc_logoTov junadi 1

Zahtevi za subvencije za tov junadi registrovani poljoprivrednici iz leskovačkog kraja mogu da podnesu do 31. januara tekuće godine.

Po rečima Slavka Mladenovića  savetodavca za stočćarstvo u Poljoprivredno-stručnoj službi do tada bi svi zainteresovani stočari trebalo da podnesu zahteve jer se rok neće pomerati.

Uslovi za podnošenje zahteva su da grla treba da budu rođena 2013. godine, da gazdinstvo bude registrovano i da ima aktivni status, kao i da su grla upisana

u veterinarsku bazu podataka.
Za podnošenje zahteva od dokumentacije je potrebno: kopija pasoša, kopija potvrde o aktivnom statusu za 2013. godinu i potvrda koju izdaje veterinarska

stanica o registraciji grla u njihovoj bazi podataka. Sa tim papirima stočari mogu da dođu kod nas i pošalju zahtev Upravi za agrarna plaćanja..

Stočari kojima zahevi budu odobreni dobiće 10.000 dinara po grlu bespovratnih sredstava, kako je predviđeno zakonom o subvencijama.

Ova uredba važila je i tokom 2012. godine i tada je sa teritorije okruga podneto oko 350 zahteva. Iako su zahtevi mogli da se podnose tokom celog leta i jeseni,

očekuje se da će ih sada, pred isticanje roka, biti najviše.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply