Ekonomija

CEDEF: Strateški projekti na “Dane energetike“ u Novom Sadu

CEDEF Dani energetike 1

Okruglim stolom „Investicioni projekti i mogućnosti finaniranja u EE i OIE – izazovi i perspektive“ završeni su Dani energetike koji su na Novosadskom sajmu organizovani u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine i Centralno evropskim forumom za razvoj – CEDEF-om .

„Na skupu je prestavljeno 13 strateških i ostalih projekata gradova i opština u Vojvodini u domenu EE i OIE koji su u planu, u fazi realizacije ili su realizovani. Razmena iskustava je od izuzetne važnosti, a upravo je ovaj skup postigao svoj cilj – da ukaže na probleme u realizaciji i mogućnostima za njihovo prevazilaženje. Takođe da nosiocima projekata dodatno ukaže na sve mogućnosti finansiranja, kako od strane komercijalnih banaka, razvojnih i najvažnijih medjunarodnih finansijskih institucija i osiguravajućih kuća. Zavidan broj predstavljenih projekata ukazuje da lokalne samouprave sve veći značaj daju upravo energetskoj efikasnosti i održivim izvorima energije“, rekla je Jovanka Arsić Karišić, predsednik UO CEDEF.

Pokrajinska sekretarka Nataša Pavićević Bajić je ispred Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV otvorila skup i istakla da je enegretika oblast koja poseduje najveći potenicijal i velike resurse, ali nedovoljno iskorišćene. „U Vojvodini postoji 38 postrojenja koja proizvode agropelet, ali nažalost potrošnja ovog energenta je mala, dok je sa druge strane veliki uvoz drugih energenata“, istakla je Pavićević Bajić.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply