Politika

LESKOVAC: Spisak kandidata za direktore leskovačkih javnih preduzeća

Leskovac Skupstina grada

Na  zahtev ogromnog broja posetilaca portal “Budite u toku“ objavljuje spisak KONKURENATA koji ispunjavaju uslove za imenovanje direktora u javnim preduzećima. Evo kompletnog spiska objavljenog na  internet stranici Grada Leskovca i oglasnoj tabli:

Komisija za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Leskovca u postupku sprovođenja javnih konkursa za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Leskovca,

na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik RS”, broj 119/2012), na trećoj sednici održanoj 22. avgusta 2013. godine, sastavila je:

S P I S A K

KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA

Spisak prijavljenih kandidata po javnim konkursima objavljenim u dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje od 1.8.2013. godine, “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 69/2013 od 2.8.2013. godine i na internet stranici Grada Leskovca za imenovanje direktora JP i JKP čiji je osnivač Skupština grada, koji ispunjavaju uslove i čije su prijave blagovremeno podnete, potpune i razumljive i koje će biti predmet sprovođenja izbornog postupka u sledećim preduzećima:

Kandidati za direktora JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju“ Leskovac

Zlatanović Slaviša, Leskovac, Ivana Gorana Kovačića 18.

Marić Dušan, Leskovac, Dimitrija Tucovića 114.

Mišić Branislav, Leskovac, Zele Veljković 17.

Kandidati za direktora  JP  “Dom“ Leskovac

Bogoslović Slađan, Leskovac, Cara Dušana 16.

Marić Dušan, Leskovac, Dimitrija Tucovića 114.

Mihajlović Ivana, Leskovac, Stojana Ljubića bb.

Momnčilović Aleksandar, Leskovac, Subotička 8.

Pavić-Stojković Ljiljana, Leskovac, Miloša Obilića 24.

Kandidati za direktora  JP  “Pijaca“ Leskovac

Bogoslović Slađan, Leskovac, Cara Dušana 16.

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Zdravković Đura, Turekovac

Ilić Nebojša, Leskovac, Starine Novaka 6.

Krstić Tomislav, Bukova Glava, Miroševce

Marić Dušan, Leskovac, Dimitrija Tucovića 114.

Milošević Zoran, Donje Brijanje, Kosančić

Mišić Branislav, Leskovac, Zele Veljković 17.

Pavić-Stojković Ljiljana, Leskovac, Miloša Obilića 24.

Stojanović Nebojša, Leskovac, Branka Tončića 62.

Stojanović Srđan, Leskovac, Ilindenska 20.

Kandidati za direktora  JKP “Vodovod“ Leskovac

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Đelić Živorad, Leskovac, Petra Konjovića 8.

Krstić Tomislav, Bukova Glava, Miroševce

Mišić Branislav, Leskovac, Zele Veljković 17.

Ranđelović Ljiljana, Leskovac, Radnička 1/18.

Stanković Vojislav, Leskovac, Vlajkova 144.

Stojanović Zoran, Leskovac, Cara Lazara 16/28.

Stojanović Srđan, Leskovac, Ilindenska 20.

Kandidati za direktora  JKP “Komunalac“ Leskovac

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Marić Dušan, Leskovac, Dimitrija Tucovića 114.

Milenković Dragan, Leskovac, Radnička 38/5.

Mišić Branislav, Leskovac, Zele Veljković 17.

Kandidati za direktora  JKP “Toplana“ Leskovac

Bogoslović Slađan, Leskovac, Cara Dušana 16.

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Ilić Nebojša, Leskovac, Starine Novaka 6.

Kocić Vasa, Leskovac, Partizanska 16.

Krstić Nebojša, Leskovac, Knjaževačka 22.

Marić Dušan, Leskovac, Dimitrija Tucovića 114.

Mihajlović Ivana, Leskovac, Stojana Ljubića bb.

Mišić Branislav, Leskovac, Zele Veljković 17.

Simonović Zoran, Niš, Vizantijski bulevar 98/19.

Stanimirović Goran, Leskovac, Norvežanska 8.

Trajković Miroslav, Leskovac, Đorđa Lešnjaka 7/5.

Kandidati za direktora  JKP “Grdelica“  Grdelica

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Veličković Dragan, Grdelica, 7. juli 10.

Jović Srđan, Grdelica selo

Petrović Staniša, Leskovac, Niška 22/10.

Stanimirović Jovica, Oraovica grdelička

Stevanović Dragi, Grdelica, 29. novembra 55/15.

Kandidati za direktora  JP “Gradska autobuska stanica Leskovac“ Leskovac

Bogoslović Slađan, Leskovac, Cara Dušana 16.

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Dinčić Zoran, Leskovac, Božidara Dinčića 5.

Kostić Miroslav, Leskovac, Dimitrija Tucovića 26.

Mihajlović Ivana, Leskovac, Stojana Ljubića bb.

Mišić Branislav, Leskovac, Zele Veljković 17.

Pavić-Stojković Ljiljana, Leskovac, Miloša Obilića 24.

Stojanović Srđan, Leskovac, Ilindenska 20.

Kandidati za direktora  JP “Radio Leskovac“ Leskovac

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Vučković Slavica, Leskovac, Bulevar oslobođenja 178/23.

Stevanović Tomislav, Leskovac, Niška 14/2.

Kandidati za direktora  JP Sportsko-rekreativni centar “Dubočica“ Leskovac

Vasić Zoran, Leskovac, Takovska 2.

Đurović Aleksandar, Bobište, Ozrenska 10.

Categories: Politika

Leave a Reply