Ljudi i događaji

LESKOVAC: Počinje deratizacija i dezinsekcija

DeratizacijaZaprasivanje komaraca

U saopštenju dostavljenom portalu ‘’Budite u toku’’ Gradska uprava za zaštitu životne sredine u Leskovcu najavila je početak sistematske deratizacije i dezinsekcije  koju će u Leskovcu vršiti „Jugoinspekt“ iz Beograda, kao najpovoljnijem ponuđaču, a stručni nadzor vršiće ovlašćena ustanova „Institut za javno zdravlje Niš“.

Po Programu rada Gradske uprave za zaštitu životne sredine za 2013. godinu, sprovešće se akcija Sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada

Leskovca, koja spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovništva, sa početkom od 19.08.2013. godine u 9 časova.

Realizacija Akcije poverena je stručnoj ustanovi „Jugoinspekt“ iz Beograda, kao najpovoljnijem ponuđaču, a stručni nadzor vršiće ovlašćena ustanova „Institut

za javno zdravlje Niš“.

Akcija će biti odrađena u dve faze. Od 19.08.2013. godine do 21.08.2013. godine – prva faza u kojoj će biti odrađena deratizacija kanalizacione

mreže – šahtova. Druga faza sa početkom 02.09.2013. godine u kojoj će biti odrađena Sistematska deratizacija i dezinsekcija na teritoriji grada Leskovca.

Deratizacija:

· Javne i zelene  površine

· Groblja

· Priobalja reka

· Deponija

· Nehigijenska naselja

· Poslovne i gradske prostorije

· Kolektivno stanovanje-podrumske prostorije

Dezinsekcija:

· Suzbijanje odraslih formi komaraca

· Suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama

· Suzbijanje bubašvaba i bubarusa i drugih štetnih insekata u objektima za kolektivno stanovanje i poslovnim i pomoćnim gradskim prostorijama

Pored obaveštenja preko medija, građani Leskovca će biti obavešteni lepljenjem plakata na vidnim mestima na svim lokacijama koje će biti tretirane, sa datumom i vremenom kada će se tretman izvršiti i to u vidu postavljanja plakata „OBAVEŠTENJE“.

U okviru Akcije vršiće se i zadimljavanje u kasnim večernjim časovima, u cilju uništavanja odraslih formi komaraca, o čemu će građani i pčelarska udruženja biti blagovremeno obaveštavani.

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply