Hronika

PU LESKOVAC: Zloupotrebila položaj sa dozvolama

Pu Leskovac

Leskovačka policija je podnela krivičnu prijavu protiv J.M. (61) iz Leskovca, zbog sumnje da je kao odgovorno lice u Gradskoj upravi za urbanizam i stambeno komunalne poslove izdavala dozvole bez validnih dokaza.

J.M. se tereti da je u svojstvu odgovornog lica Gradske uprave za urbanizam i stambeno komunalne poslove preduzeću iz Beograda omogućila dobijanje rešenja o lokacijskoj dozvoli i izdala urbanističke uslove za dogradnju hotela na Pašinoj česmi iako nije pribavila dokaz o uplati takse za izradu uslova i donošenje rešenja u iznosu od 307.393,81 dinar.

Sumnja se da je u toku 2012. godine, preduzeću iz Leskovca izdala upotrebnu dozvolu za dograđeni i rekonstruisani objekat u Leskovcu u ulici Trg Revolucije iako je prilikom tehničkog pregleda objekta komisija konstatovala da radovi nisu izvedeni u skladu sa glavnim projektom i planskom dokumentacijom, jer je izgrađena površina objekta veća od projektne površine za 127 kvadratnih metara.
Takođe se sumnja da je preduzeću iz Leskovca, kao investitoru, izdala rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji i prenameni poslovnog prostora objekta Doma sindikata, bez predhodnog privavljanja urbanističkih uslova i mišljenja JP Direkcije za urbanizam i izgradnju grada Leskovca.

Categories: Hronika

Leave a Reply