Ekonomija

USAID pomaže razvoj preduzetništva na jugu

Američka agencija za medjunarodni razvoj (USAID) će kroz partnerstvo sa Tehničkom srednjom školom Preševo pokrenuti program za profesionalno usavršavanje i praksu učenika kako bi se uticalo na smanjenje stope nezaposlenosti kod mladih.
Projekat USAID uključuje republičke i lokalne vlasti, kao i uspešna mala i srednja preduzeća koja posluju u regionu, a koja su vec uključena u programe USAID namenjene bržem ekonomskom oporavku juga Republike.

Ova inicijativa će imati tri faze. U toku prve faze bice renovirana školska radionica koja će u toku druge faze biti opremljena najmodernijom opremom za odvijanje praktične nastave. U poslednjoj, trećoj fazi, bice pokrenut program stažiranja u kompanijama za učenike starijih razreda. Kada bude završena radionica će biti najmoderniji školski objekat svoje vrste u južnoj Srbiji

USAID će obezbediti sredstva za mašine i organizovati program stažiranja sa pet kompanija iz sektora lake industrije: Čeliku, Zeniti, Tobler, Nura i Deniplast. Ove kompanije će omogućiti da 30 učenika stažira u njihovim pogonima i tako nauči veštine neophodne za dalji uspeh na tržištu rada.
Renoviranje radionice obezbeđeno je iz sredstava Republike Srbije i Skupštine opštine Preševo. Škola će sama obezbediti sav dodatni nameštaj i time omogućiti nesmetano funkcionisanje radionice.
Inicijativu USAID sprovodi kroz aktivnosti svog Projekta za jačanje ekonomske sigurnosti koje su fokusirane na stvaranje uslova za brži ekonomski oporavak južne Srbije. Memorandum o saradnji kojim je omogućen projekat potpisali su u ime USAIDovog Projekta za jačanje ekonomske sigurnosti, direktor Majkl Pilzberi, predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa, direktor Više tehničke škole Preševo kao i predstavnici pet kompanija koje će omogućiti stažiranje.
Ostale aktivnosti USAID za podršku mladima uključuju: 1) razvoj Akcionih planova za razvoj omladinskog preduzetništva koji nude strateški pristup rešavanju problema nezaposlenosti kod mladih kroz promociju preduzetništva, 2) obuku za koordinatore lokalnih Kancelarija za mlade kako bi im pomogla da aktivnije učestvuju u procesu rešavanja problema nezaposlenosti u svojim sredinama, i konačno 3) programe letnje radne prakse za studente i srednjoškolce kako bi im se pomoglo da steknu veštine koje su tražene na tržištu rada.

 

Categories: Ekonomija

Leave a Reply