Društvo

Savet za štampu u Leskovcu

Savetu za štampu, kao nezavisnom i samoregulatornom telu,  kako je u Leskovcu u razgovoru sa novinarima Jablaničkog okruga rečeno, od septembra prošle godine do aprila ove godine upućeno je jedanaest žalbi pojedinaca i institucija na tekstove koji su objavljeni u pisanim medijima.

Od tog broja samo u tri slučaja Komisija ovog tela je utvrdila da je došlo do kršenja Kodeksa novinara. Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu kazala je da je ideja da se postupcima pred Savetom, odnosno pred komisijom za žalbe, u budućnosti zameni što veći broj sudskih sporova. Da se što manji broj građana obraća sudovima jer je to povoljnije i po njih a i mnogo bolje za medije, da se izbegnu skupi i dugotrajni sporovi. Treba reći građanima da su sve usluge Saveta besplatne i zagrađane i za medije, kao i da se odluke donose u roku od mesec i po dana, što je u odnosu na trajanje sudskih sporova neuporedivo brže“, rekla je Novakovićeva..

Inače, Savetu za štampu se dostavljaju žalbe na tekstove ne starije od tri meseca, a rok za donošenje odluke je 45 dana od prijema žalbe.

Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković je rekao da ovde nije reč ni o kakvoj cenzuri. -Naglašavamo da je ovo u interesu i jedne i druge strane, ako tako možemo da razdvajamo, s jedne strane vlasnike s druge strane nas novinare“, rekao je, izmedju ostalog, Raković.

Nino Brajović, generalani sekretar UNS-a je rekao da su mediji na koje se odluke Saveta odnose, dužni da objave te odluku. –Uglavnom ne rade to sa oduševljenjem, a desi se da, uz objavljenu odluku, napišu i svoj komentar. Savet za štampu potpuno besplatno pruža profesionalne usluge koje su u interesu i građana i medija. Za sada to ide dobro, a očekivanja su da u narednom periodu sve veći broj žalbi bude rešen uz pomoć medijacije ili odlukom komisije kako bi se smanjio pritisak na sudove, rekao je Brajović i dodao da se pokazuje da postoji interes medijske zajednice, rekao je Brajović i dodao da je u Savetu za štampu oko 85 posto štampanih medija.

Dejan Miladinović, član Saveta rekao je da je odbijena i velikodušna ponuda Ministarstva kulture i  države da se finansira Savet za štampu, jer da smo uzeli jedan jedini dinar onda više ne bi bilo reči o samoregulaciji, to bi već bilo regulatorno telo. Mi se ponosimo time što smo to radili po norveškom modelu, gde sama struka ocenjuje rad odnosno pisanje medija.

Petar Jeremić, predsednik IO UNS-a i član Komisije za žalbe je novinarima i vlasnicima medija  Jablaničkog okruga pojasnio da pored Upravnog odbora Savet za štampu ima i Komisiju za žalbe od 11 članova, gde su 8 novinari a tri su iz civilnog sektora. Do sada nije bilo primedbi na tekstove koji su objavljeni u lokalnim novena, ali da je samo u tri slučaja Komisija utvrdila da je došlo do kršenje kodeksa novinara.

Categories: Društvo

Leave a Reply