Ekonomija

“Metroparking Jug“ pojašnjava ukucavanje poruke

 

Zbog sve češćih intervencija korisnika koji dolaze da reklamiraju (prilikom ukucavanja registarske tablice) poruku koja ima više od jednog specifičnog karaktera (š,č,ć,ž,đ) u ‘’Metroparkingu Jug’’ Leskovac upozoravaju da im poruka neće biti priznata ako ne stave oba specifična karaktera u poruci (za one koji imaju našu tastaturu) ili ako nemaju našu tastaturu onda oba slova u poruci moraju da budu bez karaktera. Drugim rečima ako je registracija npr KŠ043ČH poruka će biti priznata u 2 slučaja. Prvi slučaj ako se ukuca KŠ043ČH i drugi slučaj KS034CH. Ostali slučajevi se ne priznaju kao na pr. KS034ČH ili KŠ034CH. Uz posebno upozorenje da se DJ ne kuca.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply