Društvo

Zajednička broba protiv kriminala

Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Bugarske u poslednje vreme izuzetno dobro saradjaju. Posebno je značajna saradnja u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala u oblasti trgovine narkoticima. Jačanju ove saradnje u mnogome će doprineti dvodnevni seminar u Policijskoj upravi Vranje, kao i opremanje hemijskih laboratorija regionalnog forenzičnog centra u Nišu i u Bugarskoj. Inače, na području, koje pokrivaju Niš, Leskovac i Vrane, policija Srbije godišnje obavi više hiljada zaplena raznih vrsta narkotika

Categories: Društvo

Leave a Reply