Društvo

Svetski dan vida i zdravlje vida

Ovogodišnji Svetski dan vida obeležava se 12. oktobra. Stručnjaci za zdravlje očiju se nadaju da će podići svest o važnosti redovnih pregleda i nege očiju na radnom mestu. Oko 2,2 milijarde ljudi širom sveta imaju nekakvo oštećenje vida ili slepilo, a više od 1,1 milijardu pati od nelečenih ili nedaća koje su mogle biti izlečene, prema izveštaju iz 2023. godine Međunarodne organizacije rada (ILO). „Ako ne bude bilo velikih ulaganja u preventivne akcije, ove brojke su projektovane da rastu, naročito u zemljama sa niskim i srednjim primanjima, i u domorodačkim i zabitim zajednicama.“ ILO je procenio da je 2020. godine otprilike 13 miliona radno sposobnih ljudi globalno živelo sa nekim oštećenjem vida koje je proisteklo iz njihovih profesija.„Ova oštećenja vida proistekla sa radnog mesta su treći najčešći kauzalni faktor stanja vezanih za vid“, kaže se.

Opasnosti po oči na radnom mestu uključuju, prema izveštaju, gledanje u vidljive i nevidljive spektre svetla kao što su ultraljubičasta ili infracrvena radijacija, „koji mogu da izazovu kataraktu“ kod svih radnika na otvorenom kao što su oni u poljoprivredi, građevinarstvu ili ribarenju.U izveštaju se takođe kaže: „Odgovarajuća oprema za zaštitu je potrebna za radnike koji su opasnosti od mehaničkih povreda, kao što su leteće čestice koje udaraju ili prodiru u oko velikom brzinom ili pod visokom temperaturom.“

I na kraju, ali ništa manje važno, tu je i problem koji je prilično jedinstven za savremene radnike: naprezanje oka pred kompjuterskim ekranom.„Ljudi često održavaju statičku razdaljinu između očiju i ekrana, što čini da muskulatura oka održi relativno nepromenjivu zakrivljenost“, kaže se u izveštaju.„Ove statičke navike upotrebe kompjutera mogu da dovedu do grupe problema u vezi sa očima i vidom.“

Categories: Društvo

Leave a Reply