Društvo

Srpska pravoslavna crkva slavi Svete mučenike Flora i Lavra – braću po telu, duhu i po zanimanju.

Obojica su bili revnosni hrišćani, a po zanatu kamenoresci. Živeli su u Iliriji. Jedan knez neznabožački zaposlio ih je na zidanju hrama. Dogodilo se pri njihovom radu, da jedan odlomak kamena odskoči i udari u oko sina žrečevog, koji je radoznalo posmatrao rad neimara. Videći svog sina slepog i krvavog, žrec stade vikati na Flora i Lavra, pa je hteo da ih tuče.

Tada mu sveta braća rekoše, ako bude verovao u Boga, u koga oni veruju, sin će njegov ozdraviti. Žrec obeća. Flor i Lavr sa suzama pomoliše se Bogu Gospodu, živome i jedinome, i krsnim znakom znamenovaše detinje izbijeno oko. I dete ozdravi odmah, i oko mu postade celo kao što je i bilo. Tada se krsti žrec Memertin i sin njegov, i uskoro posle toga obojica su postradala za Hrista u ognju.

A Flor i Lavr kada su dovršili hram, staviše krst na njega, pozvaše sve hrišćane i osvetiše ga imenom Gospoda Isusa i svenoćnim pjenijem. Saznavši za ovo Ilirijski namesnik, spali u ognju mnoge od tih hrišćana, a Flora i Lavra žive baci u bunar, i bunar zasu zemljom. Kasnije su njihove mošti prenete u Carigrad.

Postradali su za Hrista i Hristom su se proslavila ova divna braća u II stoleću.

Za ovaj današnji praznik čita se ovaj tropar:

Pohvalimo verni po dostojanstvu, krasnu i bogomudru presvetlu dvojicu, Flora Sveštenomučenik Emilijan preblaženog i Lavra sveslavnog, koji večnu Svetu Trojicu usrdno svima jasno propovedaste. Zato postradaste do krvi i vencima presvetlim se uvenčaste: Molite se Hristu Bogu da spase duše naše. SPC

Categories: Društvo

Leave a Reply