Društvo

Danas slavimo svete mučenike Trofima i Teofila

Danas slavimo svete mučenike Trofima i Teofila, i još trinaest s njima. Postradaše u Likiji u vreme cara Dioklecijana.

Pošto se nikako ne hteše Hrista odreći, niti žrtve idolima prineti, to biše stavljeni na razne muke: tukoše ih kamenjem, strugaše oštrim gvožđem, prebiše im kolena, i najzad tako izmučene i više mrtve nego žive baciše ih u oganj.

Sila Božja sačuva ih nepovređene u ognju. Tada ih izvedoše i mačem posekoše. No Gospod ih proslavi i na zemlji i u carstvu Svom nebeskom. Česno postradaše u Likiji 308 god.

Danas obavezno bi trebalo da se pomolite za zdravlje svojih najmilijih.

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

Categories: Društvo

Leave a Reply