Obrazovanje

LESKOVAC: Dan porodice obeležen u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi

Ova respektabilna obrazovna ustanova otvorila je danas svoja vrata za roditelje, prijatelje i svoje kolege iz drugih škola koji su prisustvovali radu učenika prve godine i to svih obrazovnih profila  koji su na opšte zadovoljstvo svih pokazali svoja znanja i veštine.

Ovo druženje bilo je upriličeno zahvaljujući projektu Sumarsko-vavilonska civilizacija koji je osmišljen na osnovu starih klinastih zapisa koji su primenjeni u kulinarstvu, poslastičarstvu, ali i u okviru opšte obrazovnih predmeta sa ciljem da se pokaže da je i pre nekoliko hiljada godina negovan duh nauke, zajedništva, ali pre svega porodični kult.

Direktorka škole Dragana Ivančević ističe da je pored učenja veoma važna karika i porodica.

Autor projekta profesor Ivana Stojković ističe da on neguje duh zajedništva i da je ovo klinasto pismo doprinelo saznanju da je drevna civilizacija u prvi plan stavljala porodiicu. Kroz realizaciju projekta pokazano je da obrazovna funkcija porodice može da se primeni u obrazovnom ciklusu zajedno sa roditeljima koji su danas prisustvovali zajedno sa decom raznim nastavnim sadržajima. Ono što je poruka da svet ne potiče od sadašnjih učenika već da se sve vrednosti mogu posmatrati kroz minule milenijume.

Zanimljivo je bilo prisustvovati spremanju jela koja su se nalazila na trpezama drevnih sumeraca koja su spremali učenici, njihovi roditelji i profesori.

Ova obrazovna ustanova je primer za ugled drugima kako se na originalan način sa jedne strane doprinosi uključivanju roditelja u nastavno obrazovni rad, a sa druge je i prezentacija svih programa budućim srednjoškolcima.

Categories: Obrazovanje

Leave a Reply