Društvo

REKLI SU: Miodrag-Mike Janković Boston (SAD)

Po zvaničnim podatcima se trenutno u srbiji zidaju 702 verska objekta, a ni jedno novo obdanište !!?
Ne znam ko će ići u te objekte (zidine) za 10-20 godina, ako ne vodimo računa o bitnim stvarima za naš opstanak, a to su naša deca.
Srbi su uskrsni i božićni Hrišćani ,pa se sat-dva sete za ta dva (2) praznika i Boga i vere, ali njih 95% nema pojma šta se slavi, zašto se slavi i o čemu se radi . Uz verske objekte graditi i obdaništa (vrtiće).

Categories: Društvo

Leave a Reply