Društvo

Partizan se oprostio od velikog prijatelja i člana kluba Dragana Tavčiovskog

Fudbalski klub Partizan oprašta se od člana i prijatelja kluba doktora Dragana Tavčiovskog. Ugledni lekar je završio Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizirao je iz interne medicine 1982. godine, od kada je stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju Vojnomedicinske akademije, a 2000. godine završio je subspecijalizaciju iz kardiologije.

Stručno se usavršavao u Hammersmill Hospital u Londonu i Texas Heart Institute u Hjustonu.

U ovoj ustanovi odbranio je i doktorsku disertaciju, izabran je za profesora na predmetu Interna medicina i bio je na poziciji načelnika Klinike za kardiologiju. Autor je i koautor u više od 150 stručnih i naučnih radova publikovanih u stranim i domaćim časopisima, kao i više knjiga i monografija. Uključen je i u više međunarodnih studija.

Član je Evropskog udruženja kardiologa, Udruženja karidologa Srbije, Udruženja za ultrazvuk u kardiologiji, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.

Fudbalski klub Partizan je izrazio iskreno saučešće porodici i prijateljima.FK Partizan

Categories: Društvo

Leave a Reply