Društvo

ISTORIJA – UČITELJICA ŽIVOTA: Ništa se nije promenilo…

Na današnji dana 25 . marta 1941 – Jugoslavija je u Beču potpisala protokol o pristupanju Trojnom paktu. Nepuna dva dana potom, vojnim udarom oboreni su vlada i regent knez Pavle Karađorđević. Tome su prethodile masovne demonstracije u Beogradu i drugim srpskim gradovima, koje su izazvale bes u Berlinu. Nemačka je već 6. aprila, u ranu zoru, bez objave rata, počela napad na Kraljevinu Jugoslaviju bombardovanjem Beograda. Nastavlja se…

Categories: Društvo

Leave a Reply