Društvo

Zlatibor Pešić, pukovnik u penziji novi predsednik SUBNOR-a u Leskovcu

Pukovnik u penziji Zlatibor Pešić, koji je do sada bio na poziciji sekretara, novi je predsednik SUBNOR-a u Leskovcu. Inače, kako je ovom prilikom istaknuto na redovnoj sednica Skupštine gradske organizacija SUBNOR-a predvidjena je nova organizaciona struktura I druge aktivnosti jedne od najmasovnijih I najorganizovanijih boračkih organizacija.Kako je predvidjeno dnevnim redom SUBNOR-a Leskovac podneti su izveštaji o radu i finansijskom poslovanju ove organizacije u
proteklom periodu. Međutim, posle smrti dugogodišnjeg predsednika ove boračke organizacije Hranislava Rakića, glavna tačka sednice bila je izbor novog predsednika. Delegati mesnih organizacija SUBNOR-a koji su imali pravo glasa, jednoglano su za novog predsednika izabrali Zlatibora Pešića, pukovnika u penziji, dosadašnjrg sekretara Gradskog odbora.Valja, medjutim naglasiti da je tokom sednice, posle izveštaja o radu koji je podneo prof. dr Živan Stojković, razvila se na momente žučna diskusija o nekom problemima sa kojima se ova organizacija u poslednje vreme suočava. Inače, SUBNOR-u više nema nijednog živog borca NOR-a, ali leskovačka organizacija, kako je istakao Zlatibor Pešić, novi predsednik Gradskog odbora, ima učlanjeno preko 3000 članova, uglavnom potomaka boraca i simpatizera

Categories: Društvo

Leave a Reply