Društvo

POZIV IZ PIO FONDA Društveno odgovornI subjektI mogu da se prijave i omoguće popuste penzionerima

Poziv je upućen u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije. PIO Fond uputio je javni poziv za društveno odgovorne subjekte i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u vezi sa Penzionerskim karticama.

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 2. marta 2023 godine, kojim se preporučuje organima državne uprave, autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave da sami preduzmu mere ili predlože Vladi, odnosno drugom nadležnom organu, donošenje propisa i preduzimanje mera, kojim bi se omogućilo ostvarivanje određenih pogodnosti korisnicima Penzionerskih kartica, a pravnim licima u privatnoj i javnoj svojini i preduzetnicima koji obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije, da omoguće ostvarivanje određenih pogodnosti korisnicima Penzionerskih kartica, pozivamo Vas da se uključite i svojim aktivnostima doprinesete funkcionalnosti Penzionerske kartice i poboljšanju materijalnog položaja penzionera. Izdavanje Penzionerskih kartica je u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i svaki penzioner i korisnik ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji je zainteresovan za izdavanje Penzionerske kartice, može podneti zahtev i dobiće karticu, koja će se koristiti za dokazivanje statusa korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i za ostvarivanje pogodnosti (popust, poklon i drugo) pri plaćanju roba i usluga i prikupljanje bodova radi ostvarivanja dodatnih pogodnosti. Primena Penzionerskih kartica biće omogućena penzionerima od 1. oktobra 2023. godine, a do tada bi trebalo da zajedno stvorimo mrežu društveno odgovornih subjekata koji će obezbediti posebne pogodnosti za penzionere.

Očekujući da ćete videti interes da se uključite u aktivnosti koje će doprineti poboljšanju kvaliteta života naših korisnika i Vaših kupaca, pozivamo Vas da popunite kontakt formu, u produžetku Javnog poziva, sa osnovnim podacima, kako bismo vas kontaktirali i blagovremeno pripremili sporazume o saradnji navedeno je na sajtu Fonda u pozivu pružaocima usluga budućim korisnicima penzionerskih kartica.

Prijava za penzionerske kartice koje, prema najavama nadležnih, treba da omoguće daleko veće benefite od dosadašnjeg dokumenta, počela je juče a samo u ranim popodnevnim satima prijavilo se preko 50.000 penzionera.

Kartice će početi da se primenjuju 1. oktobra.

Categories: Društvo

Leave a Reply