Ljudi i događaji

ZA DANAS: Ideja

Onomad, piše nam zapesničeni Zoci koji je do danas ’’izdao’’ 7852 knjige, a s’g (sad) bi trebala da bude promocija njegovih najnovijih bljuvarizma, glupizma, uvlakizma, neardetlizma, blesavizma… E taj zapesničeni poslao ono što je nedavno čuo u komšiluku: Razgovaraju zet i tast, kaže zet: ’’Dobro je da se vlast u Srbiji opametila. Čim priznamo Kosovo, živećemo bolje. Odlično, uskliknu tast. Dao si mi ideju, čim prodam ovaj stan koji sam nameravao da ostavim vama, živeću bolje. Imaću dovoljno da obidjem pola sveta. Zet je otišao  kao po..šan’’.   

Categories: Ljudi i događaji

Leave a Reply