Društvo

DŽINČE-LJUTA PAPRIČICA: Preki lek za sprečavanje leukemije i raka prostate

Jedna od najboljih biljaka, a svakako najbolja za cirkulaciju, zaustavljanje krvarenja, otkanjanje bola je sigurno ljuta paprika.

Ono što ljutu papriku svrstava među najbolje lekovite biljke je to što je ona u stanju učiniti neverovatne stvari za kratko vreme.

Čak se događalo da čovek koji doživi srčani udar bude oživljen zahvaljujući ljutoj paprici. Koja je to hemijska supstanca koja ljutu papriku čini najboljim sredstvom za cirkulaciju? To je alkaloid kapsaicin.

Nemački farmakolog, Rudolf Buchheim (1873) i mađarski doktor, Endre Hőgyes ustanovili su da “kapscisol” (delomično čist kapsaicin), izaziva gorući osjećaj kada dođe u kontakt s mukoznim membranama, kao i da potiče lučenje želučanog soka.

Kapsaicin je najzastupljeniji kapsaicinoid u ljutim paprikama. Sledeći po zastupljenosti je dihidrokapsaicin.

Upoređujući ova dva jedinjenja s ostalim kapsaicinoidima (nordihifrokacpaicin, homodihidrokapsaicin i homokapsaicin), dobiva se vrlo čudan rezultat. Naime, kapsaicin i dihidroksikapsaicin su duplo potentniji u reagiranju sa živcima, kada se koristi rastvor u koji je koncentracija kapsacinoida ista kao i u paprikama (razređen rastvor ), međutim, ukoliko koristimo jako koncentrovani rastvor kapsaicinoida, svaki od navedenih kapsaicinoida je podjednako potentan.

Kapsaicin se najverojatnije sintetizuje u interlokularnim SEPTIMA ljutih papričica. Polazne stvari za sintezu kapsaicina su dvie aminokiseline, fenilalanin i valin. Fenilalanin se transformira u vanililamin, u putu fenil propanoida, a valin se transformiše u 8-metil-nonensku kiselinu, koja uz pomoć kapsaicin sintetaze s vanililaminom gradi kapsaicin.

Američko udruženje za istraživanje raka, provela je istraživanja u kojima je dokazano da kapsaicin može uništiti stanice raka prostate, indukujući apoptozu (staničnu smrt).

Istraživanja su obavljena na ljudskom tumoru prostate, koji je uzgajan u miševima, i pokazalo se da su se tumori tretirani kapsaicinom smanjili za petinu, u poredjenju s onima koji nisu tretirani nikakvim sredstvom.

Također, istraživanja Notingemskog Univerziteta, pokazuju da kapsaicin izaziva apoptozu humanih stanica raka pluća. Postoje istaživanja u Japanu i Kini, čiji rezultati ukazuju na to da kapsaicin djeluje kao inhibitor rasta stanica koje su odgovorne za nastanak leukemije.(SB)krupljani,BuT

Categories: Društvo

Leave a Reply