Društvo

Danas je Medjunarodni dan ljudskih prava

Pre tačno 74 godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i svenacije, da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih pravai sloboda i da, postupnim unutrašnjim i međunarodnim merama, obezbedi njihovoopšte i stvarno priznanje i poštovanje.

Prema Univerzalnoj deklaraciji, svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u ovoj Deklaraciji bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti. Pojednostavljeno, možemo reći da su ljudska prava osnovna prava koja je svaki čovek stekao svojim rođenjem.

Bez obzira na mesto rođenja, porodicu, uslove u kojima živi ili svoje godine, svaki čovek ima ista ljudska prava.

Categories: Društvo

Leave a Reply