Hronika

AKTUELNO: Teške droge uzimaju i mlađi

Istraživanje Agencija, NVO, a posebno Institucija za javno zdravlje o rizičnom ponašanju među osobama koje injektiraju droge i osobama sa HIV-om pokazalo je da raste broj dece uzrasta do 13 do 15 godina koja počinju da koriste psihoaktivne supstance na taj način. Podaci pokazuju da je za dve godine broj dece uzrasta od 13 do 15 godina koji inektiraju drogu uvećan sa 1,6 na 4,3 odsto, a beleži se i povećanje korisnika droga među populacijom ispod 12 godina. Psiholzi i stručnjaci iz nevladinog sektor smatraju da je stanje alarmantno i da deca sve lakše mogu da dođu do narkotika, posebno tableta (eksatzija).

Istraživanje o zloupotrebama droga među adolescentima rađeno na nivou Evrope pokazalo je da je na zapadnom Balkanu broj učenika koji koriste marihuanu povećan na 11 odsto. Posebno brine činjenica da je starosna granica kad se mladi ljudi odlučuju da posegnu za drogama sve niža, da je informisanost roditelja na veoma niskom nivou i da su prisutne brojne dezinformacije u odnosu na psihoaktivne supstance.Evidentan je porast proporcije osoba koje koriste drogu (OID) koju su prvi put injektirali u mlađim starosnim dobima, naročito u starosnoj dobi od 13 do 15 godina, ali i u starosnoj grupi 0 do 12 godina – piše u izvještajima.

Categories: Hronika

Leave a Reply