Društvo

LESKOVAC: Srbiji nedostaje skoro 1500 inspektora

Sastanku Saveta Jablaničkog okruga koji je održan danas pored predstavnika lokalnih samouprava okruga prisustvovao je i Dragoman Paunović, predsednik Mreže inspektora Srbije. Pre sastanka u Leskovcu na kome su razmatrani problemi sa kojima se suočavaju inspektori održana su dva, od kojih je jedan bio u Čačku.
Prema procenama našoj zemlji nedostaje skoro 1000 inspektora, a njihov trenutni broj kada je reč o republičkom nivou je oko 2.400, dok su u ingerenciji lokalnih samouprava oko 2000 inspektora. Nedavno obavljena analiza je pokazala da bi broj stručnjaka zaduženih za kontrolu zakonitosti rada u državnoj nadležnosti trebalo da bude najmanje 3.400, a na lokalu oko 2500 do 3000 inspektora. Ukupan deficit inspektora je 1500 do 2000 trenutno.
Cilj ovih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i kolegama koje rade u okviru okruga je unapređenje rada inspekcijskih službi i statusa inspektora, a predlozi za nastavak započetih reformi će biti dostavljeni Vladi Srbije. Trenutno deluje 46 inspekcija koje će, u narednom periodu, biti grupisane u inspektorate, u skladu sa nadležnostima postupanja.
Mladi stručni ljudi, pokazalo se neće u inspektore, a razlozi leže kako u materijalnom statusu koji nije tako zavidan, tako i u uslovima rada koji ne dozvoljavaju značajno napredovanje u poslu nakon višedenijskog rada. Prosečna starost inpektora u Srbiji je 58 godina i veliki je odliv kadrova. Ostalo je pomalo nerešeno pitanje organizacije inspekcije, njihova nezavisnost od politike, pravni položaj inspektora, kao i statusna pitanja i posebna zvanja u okviru službe. . 2017.godine je u Čačku osnovana Mreža inspektora Srbije (MINS), pa ova strukovna, nevladina i nestranačka organizacija danas okuplja oko 2.000 članova – lokalnih, pokrajinskih i republičkih inspektora. Od tada, svi oni aktivno učestvuju u procesu reformi čiji je cilj unapređenje kompetencija, materijalnog statusa i uslova rada inspektora – uz zaštitu njihovog ugleda. Ono što je istaknuto na današnjem sastanku u Jablaničkom okrugu je da treba postići da inspektori imaju preventivnu, a ne represivnu ulogu.

Categories: Društvo

Leave a Reply