Društvo

OPREZ: Falsifikat svaki drugi lek koji se prodaje na internetu

Kupovina lekova na crnom tržištu (internet, neovlašćena prodajna mesta, oglasi, elektronska pošta i sl.) može biti veoma opasna za pacijente jer je u većini slučajeva poreklo tih lekova nepoznato, a njihov kvalitet upitan, i vrlo često je reč o falsifikovanim lekovima koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje pacijenata. Građani uvek moraju biti svesni da kupovinom lekova putem interneta, oglasa ili na neki drugi sličan način izlažu svoje zdravlje velikom riziku, pa je stoga preporuka farmaceuta građanima da lekove kupuju isključivo u apotekama. Usvojene su i uveliko se primenjuju Smernice dobre prakse u distribuciji lekova Evropske unije, a preduzimamo i različite mere i zajedno sa evropskim partnerima kroz projekte radimo na širenju svesti o opasnosti ulaska falsifikovanih i kradenih lekova u legalan lanac snabdijevanja. Zahvaljujući prvenstveno delovanju odgovornih još uvek nije zabiležena pojava falsifikovanih lekova u zvaničnim lancima snabdijevanja, odnosno u legalnoj distributivnoj mreži koju čine javne i privatne apoteke, bolničke apoteke i veledrogerije – kazali su farmaceuti. Izvor-foto: Agencije i portali

Categories: Društvo

Leave a Reply