Društvo

Danas su Sveti Luka – Lučindan i Sv. Petar Cetinski

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dva praznika – Svetog apostola i jevanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinjskog, koji su, iako predstavnici dve različite epohe, svojim delima zadužili pravoslavlje.Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Svetom jevanđelisti i apostolu Luki, u narodu poznatom kao Lučindan. Mnogi Srbi danas utorak 31. oktobar slave Svetog Luku, apostola i jevanđelistu, i ovo je jedna od najvećih slava kod Srba.Sveti Luka je rodom bio iz Antiohije Sirijske. U mladosti je izučio grčku filozofiju, medicinu i živopis. Legenda kaže da se licem u lice sreo se sa Isusom i bio je „svedok čudesnih dela Isusa. Vrativši se u Antiohiju, postao je saradnik apostola Pavla, putujući svuda sa njim u Rim, i obraćajući u hrišćanstvo neznabošce. Napisao je jevanđelje na molbu mnogih hrišćana oko 60-te godine, a po smrti apostola Pavla poče da propoveda Jevanđelje Hristovo i po Dalmaciji, Italiji, Makedoniji i drugim mestima. Živopisao je ikone, i to ikonu: Presvete Bogorodice (tri ikone), i ikone svetih apostola Petra i Pavla. Zbog toga se i smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Ubijen je u 84. godini života, kada su ga idolopoklonici stavili na muke i obesili o jednu maslinu u gradu Tebi. Njegove mošti prenete su u Carigrad za vreme cara Konstancija, sina cara Konstantina. Kasnije su potpale pod vlast Turaka.Sveti Luka je rodom bio iz Antiohije Sirijske. U mladosti je izučio grčku filozofiju, medicinu i živopis. Legenda kaže da se licem u lice sreo se sa Isusom i bio je „svedok čudesnih dela Isusa. Vrativši se u Antiohiju, postao je saradnik apostola Pavla, putujući svuda sa njim u Rim, i obraćajući u hrišćanstvo neznabošce. Napisao je jevanđelje na molbu mnogih hrišćana oko 60-te godine, a po smrti apostola Pavla poče da propoveda Jevanđelje Hristovo i po Dalmaciji, Italiji, Makedoniji i drugim mestima. Živopisao je ikone, i to ikonu: Presvete Bogorodice (tri ikone), i ikone svetih apostola Petra i Pavla. Zbog toga se i smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Ubijen je u 84. godini života, kada su ga idolopoklonici stavili na muke i obesili o jednu maslinu u gradu Tebi. Njegove mošti prenete su u Carigrad za vreme cara Konstancija, sina cara Konstantina. Kasnije su potpale pod vlast Turaka.Sveti Petar Cetinjski bio je mitropolit crnogorski. Rođen je 1749. u selu Njeguši. Stupio je u monaški čin u svojoj 12. godini. Godine 1782. postaje mitropolit i gospodar Crne Gore. Sav svoj život, vite

ški i sveti, posvetio je svom narodu. Radio je na pomirenju zavađenih plemena i branio zemlju od osvajača. Proslavio se pobedom nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji.                                                                                                                  

Iako je bio knez, živio je kao prost monah u jednoj teskobnoj keliji. Upokojio se 31. oktobra 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

Categories: Društvo

Leave a Reply