Društvo

In memoriam: Prof. dr Đura Stevanović

Prof. dr Đura Stevanović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Beogradskog univerzita u penziji, veliki humanista i pregalac, preminuo je i biće sahranjen u sredu, 28. septembra u 13 časova u rodnom selu Donji Dejan, u krugu porodice. Prof. Stevanović je rodjen 1939. godine u selu Dejan kod Vlasotinca, gde je završio osnovnu školu

Profesor Stevanović između ostalog, pokretač je i organizator Međunarodniog naučnog skupa “Vlasinski susreti“ 1995. godine u saradnji sa Zavodom za proučavanje sela i Srpskog udruženja za sociologiju sela i poljoprivrede. Namera je bila da se susretanjem stručnjaka iz više naučnih oblasti, njihovim proučavanjem i promišljanjem da doprinos saznavanju problema sela uopšte (naravno, prvenstveno onog u Srbiji) i doprinese njihovom rešavanju.

Pokretač Susreta i predsednik Zavoda za proučavanje sela, prof. dr Đura Stevanović, locirao je susretanja u opštini Vlasotince (svake godine u drugom selu), upravo sa namerom da se posebna pažnja u naučnim istraživanjima obrati na ovo područje (koje je, inače, njegov zavičaj), sve sa željom da se problemi tranzicije temeljnije istraže i predlože načini za njihovo rešavanje. Samim tim možemo da organizujemo privatni smeštaj za učesnike skupa i na taj način napravimo prvi i odlučujući korak ka razvoju seoskog turizma u našoj opštini.

Na stručnim predavanjima je prisutno mnogo profesora, ali i publike koja nakon predavanja aktivno učestvuje u razgovoru sa eminentnim stručnjacima.

Categories: Društvo

Leave a Reply