Društvo

Svetska konferencija o osnovnim naukama i održivom razvoju počinje u Beogradu

Svetska konferencija o osnovnim naukama i održivom razvoju počinje u Beogradu 19. septembra, a više od 60 naučnika iz celog sveta tokom četiri dana predstaviće svoja izlaganja kroz 18 sesija.

Kroz Konferenciju će biti važno povezivanje nacionalnih, regionalnih i globalnih naučnih institucija sa ciljem da se intenzivira njihova komunikacija i međusobna saradnja, kao i usmeravanje nacionalnih naučnih institucija na zajedničku izradu predloga strategija osnovnih istraživanja i odgovarajućih investicionih planova za vlade njihovih zemalja.

Categories: Društvo

Leave a Reply