Društvo

LESKOVAC: Zasedalo Gradsko veće o uštedi energije

Na današnjoj sednici Gradskog veća, razmatran je godišnji izveštaj, po kojem se ušteda električne energije može ostvariti u pogledu javnog osvetljenja na teritoriji grada.

Godišnji izveštaj Društva posebne namene „KELES LED d.o.o“ iz Beograda za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu od jula 2021. do jula 2022. godine, pokazao je da potrošnja sistema javnog osvetljenja iznosi 2.127.231 kw/h.

Na sednici Gradskog veća usvojen je i Predlog izmene i dopune Plana nabavki za 2022. godinu, koji podrazumeva ostvarivanje usluge Održavanje i popravka računara i informatičke opreme, u vrednosti od 2,5 miliona dinara bez PDV-a.

Članovi Gradskog veća dali su danas saglasnost i na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za pružanje pijačnih usluga „Pijaca“ za 2021. godinu, u iznosu od skoro 6 miliona 106 hiljada dinara.

Između ostalog, danas je odobrena i Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u korist grada Leskovca za potrebe Javno- komunalnog preduzeća „Komunalac“, radi proširenja Svetoilijskog groblja.

Categories: Društvo

Leave a Reply