Društvo

NEZABORAVNIK: Sveti novomučenici velički i gornjepolimski

Sveti arhijerejski sabor 24. maja 2017. godinepribrojao je liku Svetih novomučenika srpskih žrtve nacističkog terora iz Velike Ržanice i Gornje Ržanice postradale 28. jula 1944. godine, pridružujući im i 28 dece umorene glađu u plavskom zatvoru 1941. godine.

Nacistička Princ Eugen divizija je, na praznik Svetih mučenika Kirika i Julite, za samo dva sata u ovim selima (prema nepotpunom spisku) zverski poklala ili žive u vatru bacila 427 nejači – dece, žena, staraca i ostalog nenaoružanog stanovništva. Samo dece i omladine do 20 godina je 171 na pravdi Boga pobijeno.

Velika, kao najstradalnije selo u Gornjem Polimlju, postala je mestom sabornog pominjanja svih gornjepolimskih žrtava postradalih od naci-fašista tokom Drugog svetskog rata.

Dan spomena Svetih novomučenika veličkih i gornjepolimskih je 28. jul – na dan Svetih Kirika i Julite.

Categories: Društvo

Leave a Reply