Društvo

Odgovorite na nekoliko pitanja i saznajte bolujete li od teške degenerativne bolesti…

Alzheimerova bolest je hronična progresivna degenerativna bolest mozga i najčešće se javlja iza 65. godine života. Smatra se da prve promene na mozgu nastaju i desetak godina pre pojave prvih simptoma, a ogledaju se gubitkom epizodnog pamćenja, piše portal Alzheimer. Deset znakova koji mogu upućivati na Alzheimerovu bolest možete proveriti rešite test u nastavku ako sumnjate na tu opaku bolest.

Mini test za procenu mentalnog stanja:

Orijentacija (1 bod za svaki tačan odgovor)
-koliko je sati?

– koji je datum?
– koji je dan?
– koji je mesec?
– koja je godina?

(ukupno 5 bodova)

koji je naziv?
– odelenja,
– bolnice,
– okruga,
– grada,
– države
(ukupno 5 bodova)

Prepoznavanje
Imenovati tri predmeta koja se pokažu (npr. olovka, sat, ključ). Ocena 1 do 3 boda zavisno o tačnosti ponavljanja. Ponoviti nazive dok ih osoba ne ponovi tačno, zbog kasnijeg utvrđivanja pamćenja. Ocenjuje se samo prvi pokušaj.
(ukupno 3 boda)

Opreznost i računanje
Od osobe se traži da oduzima 7 od 100, te da od dobivenog rezultata ponovo oduzima 7, ukupno 5 puta do brojke 65. Svaki tačan odgovor ocenjuje se 1 bodom. Moguće je zatražiti i da unatrag čita zamišljenu reč od pet slova, npr: MOZAK – KAZOM i za svako tačno slovo ocenjuje se 1 bod
(ukupno 5 bodova)

Pamćenje
Ponoviti ranije imenovana tri predmeta koja su korišcena u ispitivanju prepoznavanja. Jedan bod za svaki tačan odgovor.
(ukupno 3 boda)

Govor
– jedan bod za tačno imenovanje svakog od dva objekta (npr. čekić i stol)
(ukupno 2 boda)
– jedan bod za tačno ponavljanje, npr. “ne tako ili ako”
(ukupno 1 bod)

– tri boda ako su tačno izvedena tri stepena zapovedi, npr. “uzmite komad papira u desnu ruku, presavinite ga na polovicu i stavite na stol!”
(ukupno 3 boda)

– jedan bod ako je tačno izvedena pisana zapoved: “Zatvorite oči!”
(ukupno 1 bod)

– zatražiti od osobe da napiše rečenicu. Ocenjuje se 1 bodom ako rečenica ima značenje, glagol i subjekt.
(ukupno 1 bod)

– vidnoprostorni test – tražiti osobu da prekopira jednostavan dvodimenzionalni lik s crteža
(ukupno 1 bod)

Ukupno: 30 bodova. Potražite savjet liječnika ako osoba zabilježi manje od 25 bodova!

Izvor-foto: Agencije i portali, BuT

Categories: Društvo

Leave a Reply