Obrazovanje

Danas polaganje male mature

Danas startuje polaganje male mature, a prema rasporedu ovog jutra se polaže srpski jezik, sutra matematika, a sreda 29. jun je rezervisana za kombinovani test koji obuhvata pitanja iz oblasti istorije, geografije, fiizike, hemije i biologije.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 1. jula, dok će konačni rezultati uslediti nakon pet dana, 5.jula. Ujedno do 6. jula popunjavaju se i liste želja. Pozitivna trema može biti od koristi, smatraju stručnjaci, ali stres i tenzija se nikako ne preporučuju. Kako psiholozi savetuju, pre polaganja potrebno je dobro se naspavati i odmoriti, ali takođe, poželjno je da vam u fokusu bude prvi test koji polažete, odnosno, maternji jezik, pa ukoliko osećate potrebu za kratkim obnavljanjem gradiva, to možete i učiniti. Ipak, san i odmor su najvažniji u ovom trenutku.

Savetuje se da danas elimnišete svaku vrstu tenzije, doručkujte, uzmite već pripremljene stvari i krenite na polaganje. Roditeljima se savetuje da pruže podršku deci, da im objasne da će sve biti u redu, i da nema razloga ni za strah ni za brigu.

Završni ispit za osmake sastoji se iz tri dela i realizuje se od 27. do 29. juna po sledećem rasporedu:

Test iz srpskog (maternjeg) jezika: 27.06.2022. godine, od 9 do 11 sati

Test iz matematike: 28.06.2022. godine, od 9 do 11 sati

Kombinovani test: 29.06.2022. godine, od 9 do 11 sati

Preliminarni rezultati završnog ispita: 01.07.2022. godine, do 9 sati

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita: 05.07.2022. godine do 8 sati

Šta treba da ponesete sa sobom

Naravno, za polaganje potrebna vam je svakako đačka knjižica. Od pribora, grafitna olovka, hemijska koja piše plavom bojom, gumica z abrisanje, a za polaganje matematike biće vam potrebni i lenjir, trougao i šestar.

Mobilne telefone isključite i odložite jer vam nisu potrebni i svakako nisu dozvoljeni. Beleške, papirići, podsetnici, digitroni (za matematiku), takođe nisu potrebni, niti dozvoljeni. Na stolu, osim pribora, možete imati flašicu vode.

Kako izgledaju testovi

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja izradio je testove, a struktura i broj zadataka biće sličan kao i prethodne godine. Na prošlogodišnjoj maloj maturi u svega devet od ukupno 60 zadataka na sva tri maturska testa – iz srpskog, matematike i na kombinovanom – zahtevalo se da đaci napišu kraći odgovor, odnosno navedu postupak rešavanja. Svi ostali zadaci bili su zatvorenog tipa, gde se od učenika tražilo da obeleže jedno ili više tačnih rešenja među nekoliko ponuđenih.

Da test nije nepoznanica dokazuje i proba završnog ispita, što je jedan od načina kako bi se đaci upaznaju sa principom polaganja, ali i da provere svoje znanje. Kako su već prošli sve, ne bi trebalo da bude dodatne tenzije i straha.

Rezultati završnog ispita

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljenoi već 1. jula, dok će konačni rezultati biti objavljeni 5. jula. Od 30. juna do 6. jula planirano je da se liste želja popunjavaju elektronskim putem, za one koji to planiraju da urade u školi, rezervisani su termini 6. i 7. jula. Zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeni 13. jula.

Računanje bodova

Kada je reč o samom načinu računanja bodova za upis u srednje škole, princip je sledeći – đaci iz škole mogu maksimalno da “prenesu” 60 bodova, dok se u obzir ne uzimaju uspesi ostvareni u svim razredima, već samo za poslednja tri, dakle u šestom, sedmom i osmom.

Samo računanje vrlo je jednostavno: zbraja se prosek ocena na kraju sva tri razreda i množi se sa četiri. Za vukovce bi to bilo 5.00 + 5.00 + 5.00 x 4, što daje maksimalnih 60 bodova. Neko drugi ko je imao 4,50 + 4,50 + 4,50 X 4 na maturski ispit bi krenuo sa 44 boda.

Na maloj maturi možete da osvojite još 40 bodova i to po 13 na testovima iz srpskog i matematike, a 14 na kombinovanom. Inače, sva tri testa imaju po 20 zadataka.

Kada je sama završnica upisa u pitanju, planirano je sledeće:

11. jul: konačne liste želja učenika

13. jul: konačni rezultati raspodele po školama

13. jul: objavljivanje slobodnih mesta za drugi krug

14/15. jul: upis lično u srednjim školama. Izvor-foto: Agencije i portali

Categories: Obrazovanje

Leave a Reply