Društvo

IN MEMORIAM dr Tomislav Petkovic – Pinga

dr Tomislav Petković je rođen je u Kumarevu 1935. godine. Osnovnu školu završio je u Manojlovcu, a gimnaziju u Leskovcu  1955. godine. U toj godini upisao je Medicinski fakultet koji je završio 1962. u Beogradu. Posle obavljenog lekarskog staža i odsluženja vojnog roka zaposlio se u Domu zdravlja u Leskovcu na radno mesto lekara opšte prakse u Zdravstvenoj stanici u Manojlovcu, gde je radio 1963. i 1964. godine, posle dr Tanića. Radio je i u Zdravstvenoj stanici broj 1 i 2 jednu do dve godine. Na odeljenje za uho, nos i grlo došao je 1969. godine, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije završio decembra 1974. Godine u Beogradu.

U toku svog rada bio je šef ORL odeljenja, načelnik ORL službe, direktor OOUR hirurških delatnosti Medicinskog centra u Leskovcu u 1982. i 1983. godini i direktor Bolnice Zdravstvenog centra od 1989. do 6. decembra 1991. godine. Sem ovih funkcija kao aktivan društveni radnik bio je predsednk Radničkog saveta Medicinskog centra 1977.979. godine. Odbornik i potpresednik Veća udruženog rada SO Leskovac i u više navrata odbornik Skupštine. Bio je član Saveta za narodnu odbranu SO Leskovac. Član Odbora za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Republičkog Veća Saveza Sindikata.

U toku četvrogodišnjeg mandata bio je predsednik FK ‘’Dubocica’’ ,predsednik stručnog Saveta kluba i sportski lekar više od 10 godina. Aktivnost je izkazivao i u SLD u podružnici i u sekciji. Bio je član Predsedništva Podružnice SLD u Leskovcu. Organizator više stručnih sastanaka u zajednici sa ORL sekcijom. Dobitnik je Orden rada sa srebrnim vencem, Zlatne značke Narodne odbrane Republike Srbije i veći broj Povelja, Plaketa, Diploma i Zahvainica. Kao direktor bolnice izvršio je inoviranje većeg broja odeljenja, laboratorije, tarnsfuzije, hirurgije, internog odeljenja, sproveo ulaganje u razvoju zdravstva i službi. Uveo dežurstva u službama koje nisu imale taj vid rada. Povećao obim rada i stručni nivo. Povećao lične dohotke. Kupljen je bronhoskop za grudno odeljenje i izvršena edukacija kadrova.

Sem rada u Zdravstvenoj stanici u Manojlovcu dr Toma je radio kao prvi specijalista u Zdravstvenoj stanici Fabrike vunenih tkanina u Vučju od 1975 godine do penzionisanja i to dva puta nedeljno. Sa otvaranjem Doma zdravlja Vučju nastavio je svoj rad kao specijalista. Radio je kao specijalista i u Domu zdravljau Lebanu I Donjem Brestovcu.  

Categories: Društvo

Leave a Reply